~ Genetiikan ihmeitä ja värimuunnosten kauneutta ~

Etusivu ¦ Undulaattini ¦ Tietoa undulaateista ¦ Genetiikka ¦ Värimuunnokset ¦ Poikaset ¦ Kuvia ¦ Linkit  ¦ Sivukartta

 
     Genetiikka


Tällä sivulla voit tutustua lähemmin undulaattien erilaisiin värimuunnoksiin ja niiden erilaisiin periytymistapaoihin. Löydät sivuilta lisäksi tiedot undulaattien mutaatioiden symboleista, joita käytetään yleisesti undulaattien geenetiikassa. Lisäksi sivuilla on linkki Genetic Calculator -ohjelmaan, jolla pystyt laskemaan, minkä värisiä poikasia linnuillasi on mahdollisuus saada, mutta tarkan tuloksen saamiseksi sinun tulisi tietää pesivän parin mahdolliset piilogeenit.

Erittäin hyvä englanninkielinen sivusto genetiikasta, erilaisista mutaatioista ja niiden vaikutuksista fenotyyppiin: http://www.mutavi.info/

Geeni/alleeli

  • Solu: sisältää tuman.
  • Tuma: sisältää kromosomit, joita eri eläinlajeilla on eri määrä, mutta parillinen.
  • Kromosomi: koostuu DNA-rihmasta, joka on  jakautumisvaiheessa X-muodossa tiukalla kierteellä.
  • DNA-juoste/-rihma: on kaksijuosteinen ja kaksoiskierteinen molekyyli, joka on lisäksi kiertynyt histoniproteiinien ympärille.
  • Emäsjärjestys: DNA-juosteet ovat kiinni toisissaan emäsparien (adeniini & tymiini ja guaniini & sytosiini) ja vetysidosten avulla. Tietty emäsjärjestys vastaa geeniä.
  • Geeni: proteiinin valmistusohje.
  • Alleeli: Geenin vaihtoehtoiset muodot, jotka sijaitsevat samassa lokuksessa. Kustakin geenistä on aina kaksi alleelia, joista toinen on peritty isältä ja toinen äidiltä. Esim. siipikuvioiden väriin vaikuttavasta kaneli geenistä eri alleeleja ovat cin+ ja cin, joista cin on cin+:n mutatioitunut versio saaden aikaan ruskeat siipikuviot.

Etusivu ¦ Undulaattini ¦ Tietoa undulaateista ¦ Genetiikka ¦ Värimuunnokset ¦ Poikaset ¦ Kuvia ¦ Linkit  ¦ Sivukartta

Copyright ©    Annika Haga

Kuvien, tekstien tai grafiikan kopiominen ilman lupaa kielletty.

Webdesign by Annika